Алцекова България
Светът на българите живеещи в земите на днешна Италия ще наричаме условно "Алцекова България". Алцек е полумитичен владетел на българите населяващи територията на Апенините в ранното средновековие (около 662-671) - брат на Аспарух. Условността в наименованието идва от факта, че българи са живеели по тези земи много векове преди времето на петимата Кубратови синове. Науката се опитва да изясни и въпроса с владетеля на българите Алциок, за когото споменава летописецът Фредегарий, разказващ събития случили се по времето на франкския вожд Дагоберт (629-639). За една и съща историческа личност ли става дума? Надявам се тази страница да отговори не само на този важен за нас българите въпрос.ВХОД