ак ak око ас as аз ала ala ьала вихър поток анг ang крив извит ъгъл аиз aiz коза арда arda река течение арзас arzas бял афус aphus вода извор асдуле asdule ездач яздя бела bela бял берг berg планина бряг бенд bend връзвам съединявам бърд burd брод брия bria град берса bersa бреза бру  бобър бреда breda пасище бръза bruza бърза остаряло брате братер brate brater брат брилон brilon бръснар бистра bistra бърз бринхос брънчос brynchos тъмбура дрънкя китара  болинтос bolinthos див бик бизон вис vis село вер ver вря извирам ведъ bedu вода вриза briza ориз гин gin гине чезне разваля се герм germ горещ дун dun височина дюна дава дева deba град деа дева dea дева дерз дърз derz смел дързък дама dama дом диза diza крепост з- z- из от зер zer зет zet сят засят звер звяр зама zama същия еднакъв зъмъ zymy змей змия золта zolt zolta злато жълт кел kel извор кер ker черен кара kara планина кист kist чист кента kenta чедо керасо keraso череша рес res цар скалме skalme нож скалпел зейра zejra вид връхна дреха България Македония Емил Живков Костадинов богомили катари чисти албигои Богомил катар бугри перперикон perpericon perperikon алтом шегор тутом елем верем именник китов тракия траки акрокомаи агриани западна Тракия между Хемус и Родопите апсинти на Егейско море град Апсинтус Apsynthus асти между Странджа и Хемус град Кипсела Cypsella бастарни бени край река Хебър Hebros беси южни Родопи град Бесапара Bessapara бизалти край река Струма до Хелеспонт Hellespont бистони  на Егейско море между реките Места Nestus и Хебър Hebros готи гети асен чилингиров йордан табов иван стаменов хорбат битини вж. витини кубрат аспарух исперих есперерих испор котраг рих рикс бриги край Адриатическо море фриги азбука гръцка глаголица кирилица бризи венети вж. енети витини bithyni край река Strymon през 8 век пр.н.е. се изселили в Мала Азия и образували областта Витиния Bithynia пеласги пеларги еней еньо апенини мала азия дардани край Дарданелите дарданели дентелети дантелетаи днешна Югозападна България денгери дерони югозападна Тракия дерзаи северното крайбрежие на Егейско море зиезидева ziezideva дии в Родопите родопи пирин рила вигоша стара планина балкан балкани мадара матерне горе диобеси планинско племе долонки потомци на витините и тините дрози между реките Места и Хебър едони югозападна Тракия и Македония град Амфиполис Amphipolis старосел александрово гробници панагюрско съкровище китов агре елети енети венети живяли между племената дардани и трибали преместили се в Мала Азия където образували племето на пафлагоните пафлагони рашо рашев кутригури уногундури памир петър добрев божидар димитров гети северна Тракия от двете страни на река Дунав каелети коелети край река Хебър до Егеите каени кени край Черно море Pontus Euxinus град Кипсела азовско приазовие волга поволжиеволгокамски кабилети край град Ямбол Кабиле Cabyle средец сердика средица serdica кабири на остров Самотраки ганчо ценов георги сотиров карбилези кари живяли в днешна Добруджа изселили се в Мала Азия и образували провинция Кария каукауни кикони cicones между реките Места и Хебър край Хелеспонт Hellespont коилалети корели корали източна корпиали край Пропонтида до Босфора боспор боспорско царство тервел алцеко алцеок лангобарди крестони северното крайбрежие на Егеите лаиаи край лики мадуатени меди маеди югозападна маиони мигдони между градовете Пела Pella и Амфиполис Amphipolis край река Ехедорус Echedorus драган охридски климент кирил методи константин алонсо деохеда де охеда hoheda мизи потомци на племето моези изселили се през 2000 пр. Хр. основали там провинция Мизия моези moezi северозападна дунав искър одриси тунджа Ергин Места омуртаг омортаг самуил самоил одоманти калоян пайони paeoni Илирик Аксиос Аxios паити край Егеите съседи на племето бистони пафлагони прианти пирогери бургари бурогери бургери бургас сабии sabis дуло ерми хермес самаи сапаи saepai между градовете Абдера и Адрианополис сатри егейско селети  североизточна Панисос Panysos серди сарди край София Serdica могили могила иманяри иманяр сигини syginni синти sinthi съседи на пайоните синдийци именци джакфар тарихи сюнти  саии synthi saii на островите Лемнос и Халкидике Синтония Sinthonia шиити сунити православни католици православие ислям юдеи юдаизъм юдеизъм холокост ешкенази ашкенази сафариди сафарди романьоти идиш иврит терици тини thyni между град Византион и Странджа-планина траузери в трери Oescus орфей лин кадъм трибали по-рано са живяли край река Морава по-късно istros трилатаи уекри усдицези бени фрагонди фриги phrygi старо македонско племе между 2000 постепенно се изнесли Фригия Phrygiа хипсалти хети хитити гордион Аксиоцерзус Axiocersus Плутон Аксиерос Axieros Бакхус Аксиоцерса Axiocersa Персефона Бакхус Bacchus Аксиерос Серес Сабазион бог на растежа, на виното и празненствата Бендида Bendis богиня на животните на лова и на плодородието Венера от Церинт Zerinthische Venus Дарзалас Darzalas Дерайнос Диана Diana богиня на лова Епона Хипона Epona Hippona богиня на конете Загрей Първият Дионис Залмоксис Zamolxis Кабири Cabiri Казмилус Casmilus  Меркурий Котито Cotyto Курети Curetes Марс Муса бог на планините даки илири помаци торбеши капънци шоп Рез Сабазий Sabazion Семела Серес Телхинес Telchines Тракийският конник Хеката Hekate зевс терес ситалк спарадок аспург кот тер омир садок спартак   булгардаг булгар даг катерина венедикова венедиков златарски бешевлиев шишманов митра хуни сармати татари занзибарци памир хиндокуш имеон история историография просвета присвещение възрожденци васил левски личен бележник ми това е фол   бакалов