Make your own free website on Tripod.com
МАСОНИТЕ – ИСТОРИЯ И СЪЩНОСТ
/МАСОНИТЕ СЛЕДВАТ БЪЛГАРСКИ ТАЙНИ/

           Ръкополагането на Велик Майстор на Българската Масонска ложа ни дава повод да направим кратък исторически обзор на това тайно общество.
           Легендите разказват, че то води началото си от Седемте АРХАТИ /АРГАТИ/, преживели последния потоп и посели семената на цивилизацията сред подивялото човечество. Тези АРГАТИ, и всички преди и след тях, се наричат с много изрази, които поясняват различните им същности:
           1. Последователи на Хор;
           2. Синове на Вдовицата;
           3. Синове на Светлината, с което подчертават, че Слънцето /РА/ е един от главните им обекти за поклонение;
           4. Озарените /илюминирани/, което означава, че Слънцето /РА/ ги е осветило със светлината на познанието.
             Хор е син на Изида /АЗИТА/, съпруга на Озирис /АЗАР/, цар на Горен /Бял/ и Долен /Червен/ Египет. Зеленият цвят е цвета на Озирис – бог на живата природа приживе, а мястото на пребиваване се нарича САКАР.
             САТ /САТАН/ е брат на ОЗИРИС и чичо на Хор. Черен е неговият цвят. Той убива брат си и взема престола и царството му. Озирис става цар на мъртвите, а мястото на пребиваване се нарича СОКАР.
Но Изида ражда сина на Озирис – Хор. Отглежда го тайно и когато той пораства, влиза в двубой със САТАН. Хор побеждава и си връща престола на Бял и Червен Египет. /От там идва уникалният български обичай за ежегодно закичване с мартеница./
             Най-известните масонски ордени през Средновековието са Тамплиерите /Храмовниците, със символни цветове черно и червено/ и Хоспиталиерите /Болничарите, със символни цветове бяло и червено/. Илюминатите от по-късно време е едно течение, което докарва много беди на човечеството.
             Тамплиерите и Хоспиталиерите произхождат от Бургите и Катарите, а те на свой ред – от Богомилите, които пък водят началото си от официалната българска доктрина ТАНГРИанството, или съюз на РА /РЕ/. Оттам и РЕ-лига /РЕЛИГИЯ/, или – последователи на Слънцето.
             Евреите също са се “допряли” да гореспоменатата верска доктрина, като в Изход от Стария Завет добре описват кражбата на Свещените знания /Свещения Кивот/ от Моше /Мойсей/ и завличането на златото на египтяните от последователите му. Оттам Моше е символ на мошеник в целия славянски свят.
             Но кои са синовете на Вдовицата? Нормално е да си помислим, че освен озарените по РИ.ДУ.АЛ /РИТУАЛ/ има и озарени по рождение. Тоест, генетично произлезли от Хор – сина на Вдовицата Изида /АЗИТА/.
             За разлика от славяните, които се себенаричат ЛЮДИ, българите се самоназовават ХОРА. Няма друг народ по земята, който да се нарича по този начин.
              С други думи, българите могат да бъдат наречени ХОРИСТИАНИ, а верската им доктрина – ХОРИСТИАНСТВО. Хористианството може да се разглежда, като морално-етична част на ТАНГРИанството.
              Във всички христиански храмове присъства знака    , който се тълкува ХР(Христос), но той трябва да се чете ХОР ( X+O+P). В този случай връзката е явна.
             В заключение бих посочил, че българските масони вероятно са двойно озарени – веднъж по рождение, втори път – по РИ.ДУ.АЛ.
             По смисъла на ТАНГРИанството Велик ДУ.АЛ /ДУЛО – двойник/ на РА може да бъде само царят – ХОР-фараонът /БА.РА.ОН. – душата на РА в ОН/. Само той може да премине пътя РОС.ТАУ. Само той може да бъде ХОР.БАТ.

Март, 2001г., София       Емил Захариев