Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА ВИТИНЪ-ДЕНЬ
(Отъ другио певецъ)


 
 
             Онова день моми-те играели хоро на онова место като са добре нагощавали, и испевали следоюща-та песна:
 
 

Песна 2.

Ой Боже ле, ой Дожне ле!
Прироси' ни зароси' ни
Ситенъ дъждецъ дребна роса,
Пшеници-те са зеленили,
Класе те улебнали.                              5
Янче е на поле-ту,
Слезе ми утъ небе-ту
Съ Небна Юда Самувила;
Янче ми сърпа носи,
Юда ми са накичила,                          10
Привила си лебни класе
Лебни класе на глава-та,
Та ти Янче курбанъ коле
Мольба ти са моли,
Да са веке ни лютишъ!                       15
Се' ти е кладнецъ утключенъ
Та си росишъ ситенъ дъждецъ
Ситенъ дъждецъ дребна роса -
Ду година младу Янче
Ша ти коле курбане-те,                       20
Ни ти коле ду три крави,
Я ти коле малу млогу
Малу млогу девендесе;
Игне Бога йогань сфетналъ
Та си йогань навалилъ,                       25
Та си Янче гозба готви,
Та си на гозба гости:
Песна ти, Боже пееме,
Хору ти, Боже, израеме,
Та си та фальба фалиме.                   30
 
 
 
 
 назад