Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА СИРИН-ДЕНЪ
(Отъ другио певецъ)

 
           Като стигнували вейке до стадо-то, една-та отъ техъ, коя-то имала чеше-та и кавала, утивала сама въ стадо-то, и го пърскала съсъ вода-та отъ чеше-та и си доила овците; а други-те пеели сдедоюща-та песна:
 

Песна 3.

Засвири ми Гора Юда
Гора Юда Самудива,
Засвири ми съсъ кавала,
Та ми гора заечила.
Свирка чули пилета-та,                          5
Събрали са фафъ гора-та
Та си веке ни фъркатъ,
Я си слушетъ Гора Юда
Какъ си свири и си пее.
Събра си ми сиву стаду,                       10
Ни ми пасе фафъ гора-та,
Примами си сиву стаду
Съсъ кавала и съсъ песна.
Дусети са Гора Юда,
Устави си кавале-те.                             15
Та си искара златна чеше
Съсъ вода си пърска сиву стаду,
И си пърска и говори:
Трима брата башъ чобане,
Стаду ви е три хиледи,                          20
Ду година триста хиледи!
Курбанъ ми колете малу млогу
Малу млогу деветъ ювна
Деветъ ювна и факлати,
Ду година девендесе ювна                   25
Девендесе ювна и факлати.
Рече йоще ни утрече
Искара си ведрица-та
Та си цира сиву стаду,
Пресну млеку фафъ ведрица,              30
Та си спусна златна ръка
Златна ръка фафъ ведрица
Та усири пресну сирене.
Та си рукна мили друшки,
Та си ги гозба гости.                               35
Три дни Юда фафъ гора-та,
Я са веке ни виде.
Трима брата стаду пасатъ,
Ега дойде Гора Юда
Стаду хми е три хиледи;                       40
Йоще година ни поминала,
Та хми са стаду наплодилу
Малу млогу триста хиледи!
И тие си курбанъ колетъ
Ега си е личенъ-день                              45
Личенъ-день Сиринъ-день
Малу млогу девендесе ювна
Девендесе ювна и факлати;
Ега си е личенъ-день
Личенъ-день Гергювъ-день,                50
Събиратъ си малки моми
Малки моми мили сесри,
Моми носетъ чисти кулаци,
На кулаци пресну сирене,
Та подаватъ и са гостетъ.                    55
 
 

Круна: билъ юнакъ чобанинъ и царъ на наши-те де-дове; той закаралъ дедове те, и ги докаралъ по тая земя; съсъ него си докаралъ и стадо-то, та го наплодилъ по тая земе.
Съсъ кураба: значи съ купане-та.
 
 
 
 назад