Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА СИРИН-ДЕНЪ
(Отъ другио певецъ)

 
           После седемъ-техъ моми утивали въ пещеря-та и кога-то една отъ техъ щела да намери чеше-та, утивали на некое селско стадо, и испевали следоюща-та песна:
 

Песна 2.

Трима брате башъ чобане,
Де сте брате лу де да сте,
Запрейте си сиву стаду
Да ни пасе фафъ гора-та.
Сира Бога баксишъ пратилъ                    5
Баксишъ пратилъ златна чеше,
И фафъ чеше студна вода,
Съсъ насъ иде Гора Юда
Гора Юда Самудива,
Та си носи златна чеше,                            10
Съсъ вода ви пърска сиву стаду,
Та ви са стаду наплодилу;
Златна хи ръка фафъ ведрина
Усире си пресну сирене.
Какъ ми чули трима брата                       15
Трима брата башъ чобане,
Запрели са сиву стаду
Да ни пасе фафъ гора-та.
Закарали деветъ ювна
Деветъ ювна и факлати,                         20
Причекали седемъ моми.
Курбанъ колетъ деветъ ювна
Курбанъ колетъ на Гора Юда,
Йоще хи са мольба молетъ:
Варай Юду Гора Самудива,                     25
Свирни Юду съсъ кавала,
Събери ни сиву стаду,
Сама, Юду, да ги цирашъ,
Да ни цирашъ пресну млеку,
Да напълнишъ ведрица-та,                    30
Златна ти ръка фафъ ведрида
Да усиришъ пресну сирене,
Да си гостишъ той друшки
Той друшки наши сесри;
Да ни пърскашъ сиву стаду                    35
Да гу пърскашъ съсъ студна вода,
Що е носишъ фафъ златна чеше,
Да ми са стаду наплоди,
Та да си та, Юду, фалиме.                       40
 
 
 
 назад