Make your own free website on Tripod.com
 

ЗА ДРАВИНЪ - ДЕНЪ
(Отъ другио певецъ)


 

Песна 1.

Подрукна са Злата Майка
Подрукна са на небе-ту:
Ясни ми звезди асрици,
Вутре ми е личенъ-день
Личенъ-день Дривинъ-день.              5
Малки моми на земе-та
Събрали са фафъ селу-ту
Фафъ селу-ту у стара кмета,
Китки виетъ на уралу,
Прикичйли гу накичили,                      10
Дривень си фальба фалетъ,
Чи е юнакъ надъ юнаци:
Училъ ги е научилъ ги
Да си уратъ съсъ уралу,
Бела пшеница да сеетъ.                     15
Сдържите са, ясни звезди,
Сдържите са, фафъ мое сарае,
Та ми точите чисти кравни
Чисти кравни булевити,
Дривенъ ми е фафъ сарае,                20
Та си гу гозба гостите,
Съсъ кравни гу фальба фалите
Събрали са ясни звезди
Събрали са фафъ сарае,
Заточили чисти кравни                        25
Чисти кравни булевити,
Дривенъ ми е фафъ сарае
Та си гу гозба гостетъ.
Па са звезди подрукнали:
Чуйте, моми, на земе-та!                      30
Съберите са фафъ селу-ту
Фафъ селу-ту у стара кмета,
Повийте ми бели китки
Та си уралу накичите;
Фафъ селу-ту Дривенъ юнакъ            35
Та ми седналъ на уралу,
Въ десна му рока чисти кравни
Чисти кравни утъ небе-ту,
Седналъ ми на трапеза
Та си ва гозба гости,                              40
Чи му е личенъ-день
Личенъ-день Дривинъ-день.
Събрали са малки моми
Малки моми у стара кмета,
На дори му златну уралу,                     45
При уралу малки моми,
Накичили гу съ бели китки.
Спусналъ ми са йогненъ облакъ
И съсъ облакъ Дривенъ юнакъ,
Дрехи му са позлатили,                        50
Та ми седналъ на уралу
На уралу на трапеза;
Искара си чисти кравни
Та си моми гозба гости.
Уста му са позлатили                            55
Та хми вели ютговори:
Моми ле малки сруйки,
Я' ми хору поиграйте,
На тришь ми хору завъртите
Завъртите на уралу:                              60
Ду година ми урете
Урете ми на поле-ту,
Сеете ми бела пшеница,
Па ми сте на ситна жетва.
 
 
 


назад