Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ

 
           Друга пъсна на хоро.
 
 

Песна 8.

Ай, Боже ле, Жийне ле,
Фъ наше селу Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ.
Курбанъ, ти, царе коле,
Курбанъ, ти, коле деветъ крави                                  5
Деветъ крави, деветъ вола,
Мольба, ти, са моли:
Десна ти рока на волица
Та си волове удеснивашъ,
Ду година, ду три години                                          10
Утъ сто ду хиледа,
Утъ хиледа три хиледи—
Ай, ти, Боже, ай Жийне,
Мольба ни, Боже, чуешъ!
Па ти ду година Личенъ-денъ                                   15
Личенъ-денъ Власинъ-денъ,
Та ти курбанъ колеме,
Колеме ти деветъ крави,
Деветъ крави се на отбуръ—
Хуй, хуй Боже ле,                                                       20
Боже ле Жийне ле.
 

Има: билъ нашъ царъ, кой-то изучилъ отъ Бога много занаяти и научилъ наши-те дедове.
Власинъ-денъ: праздникъ на Власа Бога.
Единица: само единъ му останалъ.
Деснива: благославя.
Крева: значи съди го.
Жийна: значи Господъ.
Рама и пр. стари са речи.
Дрина: место где-то колетъ курбане-то.
Акрамъ и пр. стари речи.
Изъ иже ми уналъ: отъ село ги купилъ.
Звезница: хоже-та или кметъ-тъ.
Нителна: нестелена.
Амница: съсъ волъ несъбрана.
Дум' ми стоити: Да ми стоетъ.
Ним' ми летити: Да ни фъркатъ.
Далина: значи дамазлъкъ.
 
 
 
 назад