Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ

 
           Секой единъ зевалъ отъ китки-те, съ кои-то билъ накиченъ кметъ-тъ; после една мома утивала каде-то
били говеда-та та накичовала кошере-та и пеела следоюща-та песна:
 
 

Песна 7.

Три са Юди фафъ бахче-ту,
Три са Юди самувили,
Повили си бели китки,
Повили ги позлатили,
Власа Бога накичили,                                                   5
Ясна му глава бели китки,
Та му думатъ и говоретъ
Е, ти, Боже, мили братку!
Вутре ти Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ.                                        10
На земе, ти, курбанъ колетъ
Курбанъ колетъ девендесе крави,
Девендесе крави се на отбуръ,
Фальба, ти, на земе-та!
Китка та, братку, кичиме,                                       15
Кичиме та бела китка—
Слей си братку, слей
Слей си, братку, на земи-та,
Сидни, братку, сидни
Сидни, братку, на триниза.                                       20
Де ми са млади вуйни
Млади воини млади крале,
Кой ти тръзи бела китка,
И ти му, братку, давашъ,
Да е носи у дома си,                                                   25
Да си кити волица-та:
Сега му са деветъ вола
Деветъ вола, деветъ крави,
Ду година му девендесе;
Я да си рока деснишъ                                                 30
Утъ небе-ту на водица,
Водица му са исполнила,
Утъ едно ду хиледа,
Утъ хиледа три хиледи;
Да ни дадешъ бела китка,                                          35
Бела китка позлатена,
Волица му единица!
Ни си уре на поле-ту
Ни си уре ни си сее,
Поле му са запустилу,                                               40
Къщи му са усурили
Малки му деца плакатъ
Плакатъ му деца викатъ,
Чи си леба ни едатъ—
Два му вола ни устанали.                                          45
Водица му са запустила.
 
 
 
 назад