Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ

 
           Кога-то са гощавали на трапеза-та седнувалъ кметъ-тъ накичен съсъ ктики-те; кога-то са нагощавали секой единъ зевалъ отъ китки-те; а моми-те пеели следоюща-та песна:
 

Песна 6.

Гозба гости има царе
Гозба гости седемдесе крале
Седемдесе крале седемдесе бана,
Чи му е Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ,                                         5
Курбанъ коле на Власа Бога,
Заклалъ ми е девендесе вола
Девендесе вола девендесе крави,
Златна трапеза сложилъ,
На трапеза малки моми,                                          10
Служба си моми служетъ.
Виде ми Власа Бога
Виде ми усмихна са,
Та си слезе утъ гора-та,
Та си седна на трапеза.                                            15
Я си пита Има царе,
Е, ти царю, Има царю,
Я ти, царю, да ми кажешъ
Кой ми прави Личенъ-денъ
Личенъ-денъ Власинъ-денъ,                                      20
Кой ми курбанъ коле,
И язъ гу дарба дарувамъ
Дарувамъ гу бела китка,
Да е тури фафъ кушере,
Да му са плоди телну стаду                                    25
Телну стаду воли-ту
Волиту кравиту,
Утъ едно ду хиледа,
Утъ хиледа три хиледи;
Кой ми курбанъ ни коле,                                         30
дарба гу ни дарувамъ,
Ни му давамъ бела китка,
Кой си нема бела китка,
Кушере му са упразнила,
Фафъ кушере му единица!                                      35
Ютговори Има царе
Та му дума и говори:
Боже ле, Власа ле,
Фала ти пу земе-та!
Пу земе-та Личенъ-денъ                                         40
Личенъ-денъ Власинъ-денъ.
Седемдесе крале курбанъ колетъ,
Седемдесетъ крале седемдесе бана,
Курбанъ колетъ девендесе крави,
Та си гозба гостетъ,                                               45
Сложили златни трапези:
Давай, Боже, бела китка,
Да са плоди телну стаду
Телну стаду волиту,
Утъ едно ду хиледа,                                                50
Утъ хиледа три хиледи—
Да си уратъ на поле-ту
Да си уратъ, да си сеетъ,
Да си циретъ пресну млеку
Пресну млеку кравату,                                            55
Кой ми еде да та фали;
Царе му дума говори,
Я са Бога засмелъ,
Ясна глава си навада
Та дарува седемдесе крале,                                      60
Седемдесе крале седемдесе бана,
Дарува ги бела китка,
Та си китетъ кушере-та
 
 
 назад