Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ

 
           Предъ да закаратъ крави-те старий-тъ кмета са скривалъ въ една пещера, а моми-те брали цвете та повевали китки и утивали въ пещера-та та му накичовали глава-та и пеели следоюща-та песна:
 

Песна 4.

Боже ле, Власе ле,
Каилъ си, Боже, станалъ
Да си слезешъ утъ небе-ту
Утъ небе-ту на земе-та,
Та си седналъ фъ пещере-та;                                        5
Хаде каилъ да станешъ
Да та кичи малка мома,
Да ти кичи ясна глава,
Та да дойдешъ фъ наше селу.
Стара ти кмета курбанъ коле                                   10
Курбанъ коле деветъ крави,
Та си гозба гости,
И ти, Боже, на трапеза.
Кой си дойде да та види,
Да му дадешъ бела китка                                           15
Да си кити кушере-та,
Да му са плодни волове-те
Волове-те и крави-те,
Утъ едно ду хиледа,
Утъ хиледа три хиледи                                              20
Бога хми дума и говори:
Китите ма накичите,
Вутре самъ рану фафъ селу-ту,
На трапеза си седнувамъ,
Та ма кмета гозба гости—                                         25
Лу кой дойде на трапеза,
Дарба гу дарувамъ,
Дарувамъ гу бела китка,
Да си кити кушере-та,
Да му са плодетъ волове-те                                       30
Волове-те и крави-те,
Утъ едно ду хиледа,
Утъ хиледа три хиледи;
Кой си кушере-та ни кити,
Въ кушере му единица!                                               35
Ни сайдисалъ има царе
Чи гу училъ научилъ,
Курбанъ да ми коле,
Гозба да гости,
Трапеза да слага.                                                        40
 
 
 
 
 назад