Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ

 
           Като стигнували на место-то каде-то били волове-то и крави-те, кметъ-тъ искарувалъ единъ китапъ, а моми-те запевали следоюща-та песна:
 

Песна 3.

Боже ле Жийне ле,
Рама ти уйна
Пирмена на дрина,
Акрамъ ми нина
Изъ иже ми уналъ                                                      5
Стара ми стара звезница
Ялна ми вола нителна,
Нителна йощ' ми амница,
Дум' ми стоити,
Ним' ми летити.                                                     10
Ясна ми песна моми пели,
Деветъ ми крави ни фъркатъ;
Млади юнаци важица спуснали
Вързали крави привързали;
Три ми са крави бегали,                                            15
Три ми крави ни стоели
Да ги вързатъ съсъ важица;
Стара са кмета чуди
Йоти ми крави бегатъ,
Бегатъ ми йоще летатъ                                         20
Боже ле Власа ле,
Сега, Боже, що да праве
Що да праве що сторе?
Какъ да ти курбанъ коле?
Деветъ самъ крави ни фаналъ,                                 25
Деветъ крави нителни.
Йоще ми рече ни утрече
Юда ми летна самувила
Та му дума говори:
Е, ти ми стара кмета,                                             30
Я ми постой почекай
Дуръ да ми слънце изгрее
Власа ми Бога слева
Слева ми Бога утъ небе
Утъ небе фафъ гора,                                                35
Фафъ гора фафъ пещера.
Я да закарашъ малки моми
Малки моми девойки,
Да увиетъ бели китки
Бели китки позлатени,                                             40
Да му кичетъ ясна глава,
Де му курбанъ колетъ,
Ша ми иде да си види;
Десна му рока фафъ кушере,
Утъ едно ду хиледа                                                   45
Ду година, ду деветъ години:
Па си фащатъ деветъ крави
Та ги курбанъ колетъ,
Ни ми фъркатъ на високу
На високу на далеку.                                                  50
 
 
 
 
 назад