Make your own free website on Tripod.com
 


Излела ми Стара Майка,
Излела ми утъ сарае,
Фъ десна хи рока ясна борница,
Ясна борница ясенъ огънь,
Фъ лева хи рока бела книга, Бела книга царну писму...


 
 

Веда Словенахъ.
Обрядни песни отъ язическо время. Упазени со устно предание при Македонско-Родопски-те Българо-Помаци. Собрани и издани Стефаномъ Ил. Верковичемъ. Книга друга. Напечатана со пожертвовниа-та на Руски-те ревнители и покровители на наука-та. С.-Петербургъ. 1881.


ВЛЕЗБлагодарение на Радмила.
e-mail - emko@mail.techno-link.com
Всички права запазени (c)1999-2003 Ziezi ex quo Vulgares
Тази страница е обновявана за последно на 06.09.2003 г.