Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Спуснували са три отъ моми-те, та ходили по село-то и срукували момчета-та на "Ясен оганъ" да запалетъ борна и навалетъ дома си изново оганъ, кой-то оганъ имали за святъ: кога-то ходили по село-то пеели следоюща-та песна:
 
 
 
 

Песна 8.

Е юнаци млади войводи,
Млади войводи баректаре,
Баректаре войници!
Царе на сега пратилъ,
Даде ни златна ябалка,                                                5
Съсъ ябалка ва покана кани:
Да земете ясна борина
Да дойдете фафъ сарае.
Фафъ сарае Сива Бога,
Слезалъ си утъ небе-ту                                             10
Та си дойде фафъ сарае,
Та гу царе причекалъ
Причекалъ гу на трапеза,
Вечерелъ е Суровъ Бадник
Суровъ Бадникъ и Бадница,                                       15
Вечерелъ е навечерелъ са;
Какъ си станалъ да си иде
Уставил, си бела китка,
Бела китка бели цвете,
Съсъ китка Сура година                                            20
Сура година Сурова;
Йоще си на царе порачелъ
Порачелъ му зарачелъ:
Какъ си фарлилъ парве либе,
Какъ гу фарлилъ фафъ зандана                                25
Фафъ зандана три нидели
Дуръ да дойдатъ войводи-те
Войводи-те баректаре-те,
Баректаре-те войници-те,
Да запалетъ ясна борина,                                          30
Да си валетъ ясенъ йогань
У дома си на йогнище,
Съсъ йогань Сура година,
Сура година Сурова.
Рече Бога ни утрече                                                 35
Па си стани, утъ трапеза,
Та си на царе подаде
Подаде му златна ябалка,
Та му вели ютговори:
Е ти,царю,и везирю,                                                   40
Прати си малки моми
Да си фодетъ утъ каща на каща,
Да си канетъ войводи-те
Войводи-те баректаре-те,
Баректаре-те войници-те,                                        45
Да запалетъ ясенъ йоганъ.
Да си валетъ на йогнище
На йогнище у дома си.
 
 
 
 
 


назад