Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Като испевали горна-та пeсна, старецъ-тъ ставалъ от трапеза-та, фащалъ една от  моми-те, и я затварелъ въ една отъ стаи-те по причина че не оставила момчета-та да запа;етъ борна отъ огань-тъ; когато я каралъ да я затвори моми-те пеели следоюща-та песна:
 
 
 
 

Песна 7.

Боже ле, Сива Боже,
Царе са, Боже, налютилъ
Налютилъ са разедилъ са.
Богъ да бие негуву-ту либе,
Чи си дошли млади войводи                                        5
Млади войводи баректаре,
Да си палетъ ясна борина,
Да си палетъ ясенъ йогань,
Я тиа ги изгонила.
Сега са царе разедиль                                                   10
Разелилъ са налютилъ са,
Та е фана за рока-та,
За рока-та за коса-та
Та е фарли фафъ зандана,
Фафъ зандана малу млогу                                          15
Малу млогу три нидели,
Дуръ да помине Личенъ-день
Личенъ-день Суровъ-день.
Доста са си, Боже, лютилъ!
Мольба ти са, Боже, молиме:                                   20
Какъ си фодилъ, пу земе-та
Шеталъ са си утъ града фъ града,
Утъ града фъ града утъ селу на селу,
Уставелъ си на трапеза
Уставилъ, си бела китка,                                           25
Бела китка бели цвете,
И съсъ китка Сура година.,
Сура година Сурова;
Де си, Боже, китка уставилъ,
Живи са малки деца                                                      30
Живи са ду хилница,
Ду хилница уродица;
Де си китка ви уставилъ,
Ни е, Боже, Сура година,
Сура година Сурова—                                                   35
Ни са живи малки деца,
Ни са живи ду хилница,
Ду хулница уродица.
Сега, Боже, да дойдешъ
Фъ наше града фафъ сарае,                                          40
Да си седнешъ на трапеза,
Да си спуснешъ бела китка,
Бела китка бели цвете,
Да е спуснешъ на трапеза,
Фъ наше града Сура година,                                        45
Сура година Сурова—
Да са живи малки деца
Да са живи ду хилница,
Ду хилница уродица;
Задали са войводи-те,                                                  50
Войводи-те баректаре-те.
Задали са съсъ ясна борина,
Та си палетъ ясенъ йогань,
Ясенъ йогань ясна борина,
Валилъ гу е наше царе,
Валилъ гу е ни погасналъ.
 
 
 
 
 


назад