Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Като испевали горня-та пeсна, старий-тъ седнувалъ на трапеза-та съсъ моми-те, а срукувалъ отъ комшии-те няколко си приятели и ги гощавалъ; като седели на трапеза-та пеели следоюща-та песна:
 
 
 
 

Песна 6.

Царю, царю и везирю,
Седналъ си на трапеза,
На трапеза Суровъ Бадникъ,
Суровъ Бадникъ и Бадница,
Та си фтегашъ десна рока                                          5
Та си едешъ и си пиешъ;
Йоще си канишъ кралюве-те
Кралюве-те, бануве-те,
Канилъ ги си на трапеза
Та вечеретъ Суровъ Будникъ.                                  10
Суровъ Бадникъ и Бадница.
Какъ ва виделъ Сива Бога,
Коса му са позлатила,
Брада му са посребрила,
Фъ десна му рока ясна борица.                                 15
Йоще си, царю, ни виделъ
Чи е седнал на трапеза,
Съсъ тебе си рока фтега
Та вечере ясна Бадница.
Ясна Бадница Суровица,                                           20
Вечерелъ е навечерелъ са—
Та си фаркналъ на небе-ту
На небе-ту фафъ бахче-ту.
Йоще си е зима снегувита,
Фафъ гора си цвете ни никнали,                              25
Фафъ бахче-ту цвете бере,
Цвете бере китка вие,
Бела му китка на глава-та,
Бела китка бели цвете;
Па си слезал на земе-та,                                          30
Та си фоди утъ града фъ града,
Утъ града фъ града утъ селу фафъ селу,
Фъ наше града йоще ни дошелъ
Фъ наше града фафъ сарае.
Чи са чудумъ чуди                                                   35
Да дойде ли, да ни дойде?
Чи са е, царю, разедилъ
Разедилъ са налютилъ са.
Богъ да бие тое-ту парве либе,
Чи си каилъ ни станала.                                           40
Чи си на трапеза ни седнала
Да вечере Суровъ Бадникъ,
Суровъ Бадникъ и Бадница.
Фъ сарае дошли войводи- те
Воиводи-те баректаре-те.                                      45
Да запалеть ясна броица.
Я тиа са разедила
Разедила налютила,
Та ги утъ сарае изгонила:
Сега, царю, що та правиш?                                      50
Бога си китка ни уставилъ.
Бела китка бели цвете,
Та ни си е, царю, Сура година,
Сура година Сурова!
Ни ти са живи малки деца,                                       55
Ни са живи ду хилница,
Ду хилница уродица.
 
 
 
 


назад