Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Kога-то са вращали отъ гора-та съсъ дърва-та пеели следоюща-та песна:
 
 

Песна 4.

Ей ти царю и везирю,
Пратилъ си, царю, млади юнаци,
Млади юнаци луди делии,
Да на каратъ фафъ гора-та
Фафъ гора-та фафъ Белита,                                     5
Да ни секатъ белни вейки
Белни вейки и сухарци,
Я ти е са налютили
Налютили разедили
Та си на, царю, уставили.                                            10
Сами, царю, фафъ гора-та
Та са на дару ни качили,
Та си вейки ни секли,
Лу са скрили фъ пещере-та,
Та сме, царю, заплакали                                              15
Заплакали завикали;
Плачба ни ду сама Бога,
Ду сама Бога и ду табе!
Та са Бога нажелилу
Нажелилу натажилу,                                                 20
Йоще са Бога налютилъ,
Та си слезе фафъ гора-та
Фафъ гора-та фафъ Белита,
Покачи са на даро-ту
Та ни сече белни вейки                                                 25
Белни вейки и сухарци,
Та ти ги, царю, носиме;
Я ти са мольба молиме,
Какъ си валишъ ясенъ йогань,
Какъ си седишъ на йогнище,
Да си земешъ златна тоега                                       30
Да си гонишъ млади юнаци,
Млади юнаци и делии,
Да ни седнатъ на трапеза,
Да ни вечеретъ Суровъ Бадникъ,
Суровъ Бадникъ и Баднипа,                                      35
Чи ти са Бога налютилъ:
Ша искара люта срела
Ша е фарли на поле-ту
На поле-ту на ниви-те,
Та си седби погурева,                                                   40
Класете си посахнали
Посахнали повенали;
Налютилъ са Витна юнакъ
Налютилъ са разедилъ са
Та си на поле ни слева,                                                 45
Златна сарпица ни подава,
Ни си жнее пшеници-те,
Лу на гони утъ поле-ту
Утъ поле-ту утъ ниви-те.
 
 
 
 


назад