Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
 
 

Друга Песна 13.

Сурва, Сурва Сурица!
Де си, Сурва, де си
На небе ли на земе?
Да си, Сурва, на небе.
Мольба ти са молиме,                                                5
Да си слезешъ фафъ гора-та
Фяфъ гора-та фафъ Белина,
Фафъ Белина на белъ кладнецъ,
На белъ кладнецъ на чешма-та,—
Чи е слела Жива Юда                                                10
Жива Юда самувила,
Слела е на чешма-та
На чешма-та на белъ кладнецъ,
На рока хи златна чеше
Златна чеше, златна ибрица,                                   15
Я си йода ни точи,
Йоще та, Сурва, чека;
Слези, Сурва, слези,
Чи хи са веке дуделу.
Поминалъ ти личенъ-день                                      20
Личенъ-день Суровъ-день,
Суровъ-денъ Сурвакъ-день.
Шедба са сме шетали,
Фодили сме утъ града фъ града
Утъ каща на каща,                                                   25
Та на са дарба дарували;
Прасни, Боже, утъ гора-та
Утъ гора-та утъ Белина,
Прасни, Боже, на поле-ту
На поле-ту бела вода,                                               30
Бела вода бела есна,
Де си капне бела капка,
Фафъ каща са живи зрави,
Живи са ду хилница,
Зрави са ду година;                                                    35
На поле-ту бела пшеница,
На лозе-ту белу грозде,
Фафъ кащи белу сукну,
Фафъ бахче-ту Царвена ябалка,
Царвена ябалка и руица:                                            40
Кой си еде чиста леба,
Кой си пие руйну вину,
Кой си еде Царвена ябалка
Царвена ябалка и руица,
Тебе си, Боже, фальба фали,                                      45
Тебе си песна пее.
Силна си, Боже, усилена
Що ти, Боже, у воле-та,
Правишъ, Боже, ни са чудишъ
Ни са чудишъ ни са маешъ.                                       50
 
 
 
 
 


назад