Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ

 
            Кога-то ходили по кащи-те деца-та пеели следоюща-та песна:
 
 
 

Песна 12.

Сурва, Сурва, Сурова година,
Сурова година зрава година!
Сурва Сива на земе-та
На земе-та фъ наше града,
Фъ наше града фафъ сарае,                                         5
Чи му е личенъ-день
Личенъ-день Суровъ-день;
Та на прати на бахче-ту,
Де си е Парва Юда
Парва Юда самувила,                                                 10
Та ни набра  бела китка
Бела китка Дриничева,
Та ни Юда зарачева
Зарачева порачева:
Да фодиме утъ каща на каща                                   15
Да пееме Сурва песна,
Да фалиме Сива Бога,
Сива Бога Сурва Бога;
Кой си на дарба дарува,
Живъ е ду хилница,                                                    20
Зравъ е ду година;
На нива му бела пшеница,
На лозе му белу грозде,
Фафъ бахче му царвена ябалка,
Фафъ кащи му белу сукну;                                        25
Кой си на дарба ни дарува ,
Ни е живъ ду хилница,
Ни е зравъ ду година;
Нива му посахнала,
Пшеница му са ни ражда,                                          30
И пшеница белу грозде,
Белу грозде Царвена ябалка,
Царвена ябалка белу сукну:
Ха, ха, днесъ си е личенъ-день
Личенъ-день Суровъ-день                                         35
Суровъ-день Сурвакъ-день:
Сурва Бога на земе-та,
Яхналъ си коне лестувица,
Та са шета низъ поле-ту.
 
 
 
 
 


назад