Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ПЪРВИНЪ-ДЕНЪ

 
            Като испевали песна-та, една-та отъ техъ  ходила низъ село-то и пеела следоюща-та песна:
 
 

Песна 2.

Чули ли сте мили друшки
Мили друшки малки моми?
Прилетнала филка Юда
Филка Юда и Милушка
Фафъ бахче-ту на дъро-ту                                5
На дъроту на бела руже,
Летна Бога фала фали:
Изгрелу е ясну слънце
Прогонилу люта зима
Люта зима снегувита.                                     10
Песна пее дуръ ду Бога!
И си летна фафъ сарае
Рану йоще предъ зорница,
Пробудила царе и везире,
Чи е веке личенъ-день                                       15
Личенъ-день Първинъ день.
Събиратъ са ураче-те,
Съ ураче-те малки моми,
Събиратъ са фафъ гора-та
Фафъ гора-та фафъ Летница,                          20
Та си фащатъ ясну пиле,
Стаду пасе фафъ гора-та
И фафъ стаду суру ягне,
На Бога ги курбанъ колетъ.
Фодите, моми, фафъ гора-та,                         25
Фодите ми щетайте са—
Срета на сретева Първа Юда,
На глава та златна типсие,
Фафъ типсие бели китки
Бели китки усениви,                                           30
Съсъ злату ги повиваме
Кичиме си ясну пиле,
Да си фъркне на небе-ту
На небе-ту и при Бога,
Та му са мольба моли                                        35
Да си прати берекете
Бела пшеница, белу грозде.
Мили друшки малки моми,
Мольба ви са моле
Стига веке при майка си!                                  40
Я ми излезите на сукака
Та ва карамъ фафъ сарае,
Утъ сарае фафъ гора-та:
Пременилъ ва царе наредилъ ва
Съ бели дрехи ду ноги-те,                                45
Съсъ златна махрама глава-та.
 
 
 
 назад