Make your own free website on Tripod.com
 

ОБРЯДИ

         Като са нагощавади хоже-та и деца-та, две деца фащали дете-то за роки-те и го откарували въ къщата дето училъ хоже-та деца-та; дуръ да идатъ въ къща-та моми-те пеели следоюща-то песница:

 

Песна 2.

Събрали са триста Звезди,
Триста Звезди триста Юди,
Събрали са фафъ сарае,
Дека си е Жива Юда;
Пременили е наредили е.                       5
Я си Юда заплакала,
Уставила стара майка,
Стара майка, милни сесри.
Хаде, Юду, нимой плачешъ!
Чи ша идешъ на небе-ту,                        10
На небе-ту и при Бога.
Бога е каилъ станалъ,
Та та учи да си пеешъ,
Да си пеешъ, да си пишешъ
При Бога седишъ малу млогу,              15
Малу млогу деветъ години.
Па си слевашъ на земе-та
Та си учишъ малки деца
Да си пеетъ, да си пишетъ.
Кой са учи да си пее,                               20
Да си пее ясна книга,
Ясна книга и ратина,
И ратина и звезница
И звезница и земица,
И земица и петица,                                    25
Хемъ да пише бела книга,
Бела книга църну писму,
На царе е млада войвода;
Фъ десна му рока златно кондиле
Па си е и първа рескица                           30
Та гу царе фальба фали.
Я той си, Юду, тебе фали;
Та ти курбанъ коле,
Курбанъ ти коле ду три пуйки
Чи му си ардамъ сторила; —                   35
Научила гу си да си пее,
Да си пее да си пише.
Дума хи продумали Ясни Звезди,
Ясни Звезди Ясни Юди;
Засмела са Жива Юда,                             40
Та ми веке ни плаче;—
Я ти, дете, що ми плачешъ
Чи си при майка ни седишъ?
Майка ти вечере готви;
Ега си слънце зайде,                                45
На дори ша та чека,
Ша та чека съсъ емрица;
Чи са учишъ да си пеешъ,
Да си пеешъ да си пишешъ;
Фала ти фъ наше селу.                            50
 
 
 
 
 


назад