Make your own free website on Tripod.com
 

МРЪСНИ-ДЕНЕ

 
            Друга на хоро.

Песна 6.

Бре юнаци и делии,
Бре юнаци малки моми,
Бре ми хору играйте,
Бре ми са смехъ насмевайте.
Поминали Мръсни дни                                       5
Поминали заминали,
Мръсни са дни злиниви.
Засмела са Дорга Юда
Дорга Юда Самувила,
Рукнала си деветъ сесри                                   10
Деветъ сесри деветъ Юди,
Фаркнали си на небе-ту,
Та са веке ни шетатъ.
Сива Бога ни са люти,
Вутре му Личенъ-день
Личенъ-день Сурвакъ-день.                             15
Сива Бога на небе-ту,
Жива Юда фафъ гора-та,
Та са Юда пременила,
Пременила наредила,
Йоще ми са шедба шета                                    20
Пу земе-та пу поле-ту,
Фъ градове-те, фафъ села-та.
 

Гривна: значи железна тоега.
Хравеци: касмете.
Сурна: значи свята.
Злиниви: кои то докарватъ зло на человеци-те.
 


назад