Make your own free website on Tripod.com
 

МРЪСНИ-ДЕНЕ

 
            Като са нагощавали вейке, въ последний-тъ день на Мръсни-те дни, утринь-та вейке било Сурвакъ-денъ излевали моми-те и момчета-та на едно широко место, та играели хоро и пеели следоюща-та песна:
 
 

Песна 5.

Сива, Сива фафъ гора,
Фафъ гора пудъ даро-ту,
Пудъ даро-ту фафъ чедара,
Седелъ ми е приседелъ,
Три дни веке приседелъ.                                        5
Закаралъ си Жива Юда
Жива Юда самувила,
Фафъ рока хи златна чеше,
Фафъ чеше сурна вода
Сурна вода усуреста,                                           10
Та са шета на поле-ту
На поле-ту фъ градове-те,
Фъ градове-те и фъ села-та;
Дека са курбанъ ни колели,
Курбанъ царна пуйчица,                                       15
Де са налютили деветъ сесри
Деветъ сесри деветъ Юди
Деветъ Юди самувили
Пуснали си люта змие
Люта змие люта смока                                       20
И съсъ змие зли хравеци,
Де си флели деветъ сесри,
Жива Юда ни си флева.
Ни си раси сурна вода
Сурна вода усуреста:                                           25
Я си дойде фъ наше града,
Та си кащи прошетала
Прошетала исфодила,
Расила си сурна вода
Сурна вода усуреста,                                           30
Живи сме, зрави сме,
Зрави сме ду година,
Ду година ду Сурвакъ-день.
 


назад