Make your own free website on Tripod.com
 

МРЪСНИ-ДЕНЕ

 
            Дуръ да са зготви кукошка-та мома-та пeела следоюща-та песна:

Песна 3.

Фала ти Юду,
Фала ти Доргу,
Доргу ле самувилу!
Какъ си ми сива слезалъ,
Слезалъ ми фафъ гора                                      5
Фафъ гора фафъ планина,
Та ми са налютилъ,
Налютилъ са разедилъ са,
Яхналъ си люта коне,
Люта коне крилетна,                                       10
Съ люти гу змии припасалъ,
Съ люти змии съсъ смоци,
Припасалъ гу прижегалъ,
Да ни му са си Доргу молила,
Ди си е слезалъ на поле,                                    15
На поле, Доргу, фафъ града,
Фафъ града фафъ селу,
Поле ми, Доргу, запустилъ,
Кащи ми, Доргу, похреналъ.
Сега си Юди дошли,                                           20
Деветъ Юди самувили,
Фафъ града ни флели
Фафъ града фафъ селу,
Чи са утъ гора видели,
Видели йоще зрейнали,                                     25
На Бога си курбанъ колеме,
Курбанъ колеме царна пуйчица,
Та са Юди ни разедили
Ни разедили ни налютили,
Люта си змие ни фарлили,                               30
Люта змие люта смока,
И съсъ смока зли хравеци.
Сега са веке гостиме,
Тебе си, Доргу, фалиме,
Тебе си, Доргу, пееме,                                       35
Чи са си Богу молила
Да си ни слезе на поле,
На поле, Доргу, фафъ града,
Фафъ града, Доргу, фафъ селу.
Утъ тога си ходетъ устаналъ:                     40
«Мръсни са дни злниви.»
Парве ни либе бега
Бега ни либе фафъ гора,
Та ми дару сече;
Йоще ми юнаци бегатъ                                    45
Бегатъ юнаци фафъ гора,
Та ми стаду пасатъ—
Млада си булка курбанъ коле,
Курбанъ коле царна пуйчица,
Та си трапеза слага,
Да си е либе фафъ кащи,                                   50
Да си е либе и девере,
На трапеза ги канила,
Я да ми на трапеза седнатъ,
Ти са си, Юду, налютила,
Налютила, Юду, разедила,                               55
Та са на Бога плачешъ,
Чи та фъ града ни саидисали,
Фафъ града, Юду, фафъ селу:
Та са Бога налютилъ
Налютилъ са разедилъ са,                               60
Ни си кара Жива Юда
Жива Юда самувила,
Ни си парска сурна вода
Сурна вода усуреста,
Ни е живу фафъ кащи,                                     65
Ни е живу, ни е зраву.
 
 
 назад