Make your own free website on Tripod.com
 

МРЪСНИ-ДЕНЕ

 
            Дуръ да заколетъ кукошка-та мома-та испъвала горната песна, после запевала следоюща-та песна.

Песна 2.

Слезалъ Сива фафъ гора-та
Фафъ гора-та планина-та—
Намери си Дорга Юда
Дорга Юда самувила,
Та си гу веке умирала                                         5
Умирила укротила,
Ни ми слева на поле-ту
На поле-ту и фафъ града,
И фафъ града и фафъ селу—
Седналъ ми пудъ даро-ту                                10
Пудъ даро-ту фафъ чедара,
Та ми чека личенъ-день
Личенъ-день Сурвакъ-день:
Да си слезе Жива Юда
Жива Юда самувила,                                         15
Да са шета низъ поле ту,
Низъ поле-ту градове-те,
Градове-те и села-та.
Шетнали са деветъ сесри,
Деветъ сесри деветъ Юди                               20
Деветъ Юди самувили,
Я фафъ селу ни са дошли,
Фафъ селу и фафъ кащи,
Ни фарлили люта змие
Люта змие люта смока,                                  25
И съсъ змие зли хравеци;
Чи сме курбанъ заклали,
Заклали сме царна пуйчица,
Та сме Бога фалили,
Хай ми, хай ми                                                  30
Сегa- веке йоще три дни
Йоще три дnи личенъ-день
Личенъ-день Сурвакъ-день.
Сива Бога фафъ гора-та,
Яхнува си коне лестувица                                35
Лестувица шестукрилца,
Фарлилъ си е люти змии
Люти змии люти смоци,
Фарлилъ си е златна гривна;
Та си кара Жива Юда                                         40
Жива Юда самувила,
Та си носи златна чеше,
Фафъ чеше сурна вода
Сурна вода усуреста,
Фафъ кащи ни вода парснала,                          45
Фафъ кащи ни живу зраву.
 
 
 назад