Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛЕСТУВИЧИНЪ-ДЕНЪ

 
           Като испевали горна-та песна дуръ да са зготви манже-та, седнували, та хми давалъ старецъ-тъ да накусетъ отъ оная манже, после ставали та поигравали хоро като пеели следоюща-та песна:
 
 
 

П е с н а 6.

Царю ле и везирю,
Стани си, царю, дигни са,
Стани си утъ трапеза,
Да си видишъ лестувица
Какъ си фарка и си лета,                                           5
На десна хи нога белу сукну
Белу сукну и царвену,
Носилу гу мажку дете
Мажку дете милна сина,
Съсъ лестувица Юда самувила                                 10
На моми си дума и говори:
Станите, моми, станите,
Хору ми, моми, играйте
Играйте моми хрипайте!
Лестувица дума продумала                                      15
Продумала приговорила:
Ду година дуръ на лету
Па ша летне утъ край земе
Утъ край земе слану море,
Та ша фаркне на Белъ Дунавъ                                  20
На Белъ Дунавъ на царну-ту море —
Де си види малку дете
На рока му белу сукну
Белу сукну и царвену,
Ша си спусне бела китка                                          25
Бела китка и куприца.
Та си царе курбанъ коле
Курбанъ коле деветъ крави
Деветъ крави елувити,
Елувити се на отбуръ,                                             30
Па си ва гозба гости,
 
 

Сруци: значи срикове.
Умревали: значи турели въ тъхъ миризливи нъца.
Куприца: билька миризлива, копаръ.
Отечина: отечество.
Деснива: десница.
Маринка: стара речь, на коя-то значение-то не са зная.
Сривнало: значи драго хи станало.
 
 
 
 
 назад