Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛЕСТУВИЧИНЪ-ДЕНЪ

 
           Кога-то щели да видетъ лестовица, моми-те ходили отъ къща на къща и отвързували отъ ръки-те на дъца-
та конче-то и го турели въ бахче-то подъ камень; при него турели и една миризлива китка копрецъ назоваема, коя-то китка зовала майка-та на дъте-то, и отъ нея турели въ мамжи-те, кои-то са готвили на курбане-те; кога-то зевала китка-та майка-та, пеели моми-те следоюща-та песна:
 
 

П е с н а 2.

Мале ле, мила мале,
Слези ми, мале, на дори,
Флези ми, мале, фъ бахче-ту,
Дигни си, мале, подигни
Подигни златенъ камень,                                          5
Де си е, мале, маринка,
Белу ми сукну царвену.
Фаркнала ми летнала
Летнала ми лестувица,
Летнала ми уть край земе                                      10
Утъ край земе, слану море,
Летнала ми на Белъ Дунавъ
На Белъ Дунавъ на царну-ту море,
Та си на дару циркала
Циркала, мале, напевала,                                          15
Фафъ уста хи бела китка
Бела китка и куприца,
Та са чудумъ чуди
Де да иде де да летне
Да си фарли бела китка                                           20
Бела китка и куприца,
Баксишъ носи утъ край земе.
Зачула е Юда самувила
Та хи дума и говори:
Е, ти пиле лестувица,                                             25
Що ми са чудумъ чудишъ
Та си циркашъ и напевашъ?
Я си фаркни тука долу
Тука долу фъ силна града
Фъ силна града фафъ сарае,                                     30
Фафъ сарае фафъ бахче-ту.
Царе му мажку дете,
Та та чека сега малу
Сега малу три нидели;
Варзала му стара майка                                          35
Варзала му на рока-та
Варзала му белу сукну
Белу сукну и царвену
Белу сукну маринка,
Сега гу веке утварзала,                                          40
Фафъ бахче-ту златенъ камень,
Пудъ камень гу турила—
Та ти са мольба моли,
Какъ си идешъ утъ край земе
Утъ край земе отечина,                                        45
Да си хи баксишъ фарлишъ:
Да си земешъ златна маринка,
Да уставишъ бела китка
Бела китка и куприца;
Та ти царе курбань коле                                        50
Курбанъ коле ду три голабче-та,
Ша ги гответъ малки моми,
Умреватъ ги съ бела китка
Съ бела китка и куприца.
Чула ми лестувица,                                               55
Летнала си фафъ сарае
Фафъ сарае фафъ бахче-ту,
Камень дига; ни са дига,
Да си земе белу сукну
Белу сукну и царвену,                                             60
Белу сукну и маринка,
Та си рукна Юда самувила,
Подигна хи златенъ камень,
Та си зела белу сукну
Белу сукну и царвену,                                             65
Уставила бела китка
Бела китка и куприца.
Слези, мале, слези
Слези, мале, фафъ бахче-ту,
Подигни си златенъ камень,                                  70
Та си земи бела китка
Бела китка и куприца,
Отнеси е дуръ на царе,
Та му са фальба пофали:
Чи е летнала лестувица,                                       75
Летнала е утъ край земе,
Та си дойде на Белъ Дунавъ;
Ником' си баксишъ ни носила
Утъ край земе утъ слану море,
Летнала си фафъ бахче-ту,                                   80
Подигнала златенъ камень,
Уставила бела китка
Бела китка и куприца.
 
 
 
 назад