Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЛАДОВЪ-ДЕНЬ

 

Песна 6.

Низъ църну море курабе плива,
Низъ църну море низъ белъ Дунавъ,
Фафъ курабе Юда Самувила,
Та са рукна и подрукна:
Варай деветъ Юди Самувили!                 5
Седите ми фафъ гора-та,
Чули ли сте знаете ли
Чи е свадба на небе-ту?
Три нидели свадба праветъ
Сички звезди са събрали,                       10
Събрали са Юди Самувили
Фафъ сарае при мо-ета брата;
Чи ми са жени Ясну слънце,
Булка му е звезда Даница,
Та му е хатъръ устаналу,                         15
Сички му са на свадба,
Я вие му ни идете!
Та ма прати йоще рану,
Курабе ми даде
Да си дойда фафъ гора-та,                    20
Та да си ви хаберъ чинамъ.
Аку си гу, Юди, сайдисате
И на свадба да му дойдете;
Булка му дарба ва дарува
Златни халтици, лепи зариви.              25
И са чули деветъ Юди
Деветъ Юди Самувили.
Утидоха на църну-ту море,
На църну-ту море на белъ Дунавъ;
Флезоха ми фафъ курабе,                      30
Съсъ курабе на небе-ту;
Чи курабе чудна нишенлие,
Курабе е мощне крилетна,
Та си фърка малку пиле.
Събрали са сички Звезди,                      35
Събрали са сички Юди,
Та си женетъ Ясну Слънце,
Три нидели песна му пеетъ.
И излезе млада булка,
Млада булка звезда Даница,                 40
Булу хи ясни йогань,
Лику хи са ужерилу,
Дарба си дарува Ясни Звезди,
Дарба си дарува Юди Самувили
Златни халтици, ясни зариви;               45
И що му е сесра му ясна месечина,
Та си слева на белъ кладнецъ,
Та си точи жерисала вода,
Що е пие Бога на небе-ту,
Що е пие Злата Майка,                              50
И е пиетъ ни умиратъ,
Служба служи ясна месечина
Служба служи Юди Самувили;
Какъ ми пили тае вода,
Утъ лику хми ясну слънце,                       55
Фъ гръди хми ясна месечина,
Фъ скути хми дребни звезди,
Фъ роки хми ясна книга.
Пременили са наредили са,
На глава-та ясни зариви,                         60
На ноги-те златни халтици.
Слели веке на земе-та;
Дека идатъ книга пеетъ.
Събрали са седемдесе' крале,
Седемдесе' крале, седемдесе' бана,   65
И на Юди курбанъ колетъ;
Чи си пеетъ ясна книга,
Що е нема на земе-та!

Кличь: значи злина.
Стратиче: войникъ.
Гусица: господарка.
Росна: билъ Богъ, който пращалъ на земя-та роса-та.
Ладува: касметъ нарица.
Бдева го: значи разбужда го.
Ладовъ-день: билъ праздникъ на момци-те и на моми-те, кои-то праздникъ празднували съсъ свирки и хора.
Халтици: значи чорапе.
Зариви: било нещо, кое-то носили Юди-те на ушите въ знакъ че не са още оженети.
 
 


назад