Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЛАДОВЪ-ДЕНЬ


 
 

Песна 4.

Сигналъ ми Лазаръ пристигналъ,
Фъ наше е града прилетналъ.
Съ Лазаръ ми иде Юда Самувила,
Та си ми хору играе,
На моми си ладну ладува,                     5
Кой си юнакъ мома люби.
Мама си мома будеше:
Стани ми, моме стани,
Лазаре, моме, да видишъ.
Лазаръ ми е, моме, Юда,                        10
Та си на мома ладува,
Кой си юнакъ мома люби;
И на тебе, моме, да си ладува.
Стана си мома утиде
Де си ми Юда хору играе,                       15
Шарени поли развива;
Малка си мома дугледа:
Фоди ми, моме, на хору!
Ду година са, моме, годишъ,
Годишъ са, моме, женишъ са;                20
Царевъ ми сина любишъ,
Фъ сарае ми, моме, седишъ.
Ега си ти ду година дойда,
Мъжку си дете държишъ;
Златна му шапка шиешъ,                       25
Та му е съ бисеръ нижешъ.
 
 
 
 
 
 


назад