Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЛАДОВЪ-ДЕНЬ


 
 

Песна 3.

Златилъ са Лазаръ позлатилъ,
Фърка ми Лазаръ прифърка,
Та си ми фърка пу земе
Утъ града фъ града, утъ селу на селу,
Богу са мольба моли:                              5
Боже ле Росне ле,
Ду се' бе, Боже, фъ сарае;
Дребни ти ключе на рока,
Белъ ти е кладнецъ заключенъ,
Дребна е роса ни росила;                      10
Чи си е люта зима,
Люта е зима снежна.
Лету са, Боже, зададе;
Седби са, Боже, увенали.
Пусни си ключе утъ рока,                     15
Белъ ти са кладнецъ утключилъ,
Дребна ми роса заросила,
Дребънъ ми дъждъ на поле;
Та ми са седби узеленили;
Трева ми на поле никнала;                    20
Ясну ми пиле пасе,
Ясни му са криле златили,
Пера си на поле фърле,
Пера си моми събиратъ,
На глава си китка виетъ,                     25
Фалетъ ма, Боже, зафалетъ.
Лу си е Лазаръ пристигналъ
Лу си е Лазаръ прилетналъ;
Дребна е роса приросила,
Дребънъ ми дъждъ на поле.
 
 
 
 
 
 


назад