Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЛАДОВЪ-ДЕНЬ


 
 

Песна 1.

Ясна ми звезда на белъ Дунавъ,
На белъ ми Дунавъ на банилу,
Та ми са звезда бане.
Лазаръ си пъть побъркалъ,
Та ми е слезалъ на Дунавъ.                     5
Пита си звезда праши е:
Ясну ми звезду Есница,
Що ми си слела на белъ Дунавъ?
Сега ми е веке на вечере.
Та ми са, звезду, банешъ!                      10
На вечере кличь заминалъ
Мерналъ си йоку на Дунавъ,
Та си та съ йоку усрелилъ.
Лазаре мили стратиче,
Замини пъте отмини,                               15
Та си мене ни питай,
Ни питай, Лазаре, ни праши.
Вутре самъ, Лазаре, млада невеста.
Чи ми са жени ясну слънце;
Тебе на свадба калесалъ.                      20
Тебе си баксишъ пратилъ;
Самъ ти е криле приплевалъ,
Сесра ми ги позлатила;
Вутре си рану фъркашъ;
Вутре си рану на небе,                              25
На небе, Лазаре, на свадьба.
 
 
 
 


назад