Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Друга пъсна испевали на трапеза-та.

Песна 8.

Тате ле, царю ле,
Коледа са Бога налютилъ
Налютилъ са разедилъ,
Чи ти йоганъ погасналъ,
Погурелъ златенъ кютецъ                              5
Ясенъ йогань ни устаналъ;
Сега си веке става
Да си, тате, иде,
Йоще, тате, ни вечерелъ,
Йоще си рока ни фтегналъ;                             10
Фани му, тате, десна рока
Та му са мольба моли
Да си, тате, вечере;
Ду година му курбанъ колешъ
Курбанъ колешъ белни пилци,                         15
Майка му вечере готви,»
Стана ми царе утъ трапеза,
Йоще ми Бога ни станалъ,
Фана му царе рока,
Та му са мольба моли                                      20
Та му дума говори:
Боже ле, Коледе Боже,
Я си ми, Боже, седни
Седни ми, Боже, на трапеза
Да ми вечере вечерешъ,                                    25
Чи ти е либе готвила
Готвила белни пилци,
Белни пилци позлатени;
Утмалъ си Бога седналъ,
Та му дума говори:                                           30
«Царю ле, млада царю,
Що ми са мольба молишь.
Вутре ми личенъ-день
Личенъ-день Коледовъ-день.
Малки деца коледуватъ,                                  35
Коледна ми песна пеетъ,
Чи самъ слелъ на земе-та,
Чи самъ седелъ фафъ гора-та
Фафъ гора-та пудъ даро-ту,
Та си ма фальба фалетъ,                                 40
Вутре ти рану фъ сарае;
И язъ ти са мольба моле
Да ги дарба даришъ,
Да ги даришъ три дукати
Три дукати нишенлие:                                      45
Парва дуката Вишну Бога,
Втора дуката Коледа Бога,
Трета дуката Бела Бога—
Аку ми са, царю, заклевашъ
Чи ги дарба даришъ,                                          50
Ша ти седна на трапеза,
Ша вечеремъ бадна вечере;
Аку ни ми са, царю, заклевашъ,
Ни ти седе на трапеза,
Ни вечеремъ Бадна вечере.»                           55
Рече Бога ни утрече
Форкна си на небе-ту.
Зададе са ясна зора
Ясна зора ясна звезда,
Съсъ зора личенъ-день                                   60
Личенъ-день Коледовъ-день.
 
 назад