Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Кога то седнувалъ старецъ-тъ на трапеза-та, и зафащали да са гостетъ, мома-та пеела следоюща-та песна съсъ майка си.

Песна 6.

Варнаса мома утъ гора
Утъ гора мома при Бога,
Та ми са рукна подрукна:
Тате ле, мили тате,
Седни ми, тате, на трапеза                             5
На трапеза на вечере,
Чи ми Бога зарачелъ
Та ми думалъ говорилъ:
Хаде си, моме, фафъ града
Фафъ града фафъ сарае,                                   10
Та си на царе кажи,
На царе, моме, на бабайку:
Майка ти трапеза сложила,
На трапеза Бадна вечере,
Сега веке да си седне;                                        15
Чи си слевамъ утъ гора,
Гора ми са дудела,
Та си ида фъ Стамболъ града
Фъ Стамболъ града фафъ сарае,
Та си седе на трапеза.                                        20
Аку си курбанъ заклалъ,
Курбанъ бели пилци,
Наловилъ ги тое брата
Тое брата Драчила войвода,
Аку ги майка готвила                                       25
Готвила ги Бадна вечере;
Подавамъ му златна тоега,
Златна тоега костевица,
Царе си тоега вие
Три си змии увива,                                             30
Увива ги уплита ги,
Укрили са пламенъ езикъ
Та си зихиръ ни бливатъ,
Лу си бливатъ руйну вину
Руйну вину тригодишну;                                  35
Подали са царни Юди
Царни Юди самувили
Подали са на порти-те
На порти-те на капии-те
Подали са видели са,                                          40
Та са назадъ поварнали
Па си фъ гора фаркнали;
Аку ми курбанъ ни заклалъ,
Курбанъ бели пилци,
Ни му давамъ златна тоега,                          45
Златна тоега костевица,
Ни му седе на трапеза.
Три си змии ни увива
Ни увива ни уплита,
Пламенъ езикъ ни си криетъ                          50
Лютъ ми зихиръ бливатъ;
Та си флели царни Юди
Царни Юди самувили,
Пораснали злиници-те
Прогонили касмете-ту,                                   55
Фъ сарае му хаиръ не устаналъ;
Боленъ ми царе легналъ
Боленъ ми легналъ на потстела,
Боленъ ми три години.»
Седналъ ми царе на трапеза,                           60
Седналъ ми съ парве либе,
Съ парве либе съсъ деца-та,
Я ми йоще ни вечере,
Лу си чека Коледа Бога;
Петли ми припели                                             65
Йоще царе ни вечере;
Малки деца задремали
Задремали и заспали.
Та му либе дума говори:
Царю ле парве либе,                                            70
Доста ми си, царю, чекалъ,
Петли веке припели
Па си ни иде Коледа Бога;
Той ти са, царю, налютилъ
Налютилъ са разедилъ:                                    75
Ка ти йоще ни дойде,
Утъ сега веке ни иде,
Ни ти флева фъ сарае:
Я ти са мольба моле
Да ми вечере вечерешъ,                                    80
Чи е вечере истинала.
Малки ми деца заспали,
Тешка ма дремка нападнала,
И ти, царю, ша задремешъ,
Та са Коледа налютилъ,                                    85
Бадна сме вечере ни вечерели.
 
 назад