Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Кога-то турели трапеза-та за да вечеретъ, момите пeели слeдоюща-та пeсна.

Песна 5.

Стара майка дума говори:
Варай ми, моме, варай,
Я ми са, моме, премени
Премени, моме, нареди,
Да ми трапеза сложишъ,                                  5
На трапеза Бадна вечере;
Чи ми е Бога зарачелъ,
Да си трапеза ни слагамъ,
Чи самъ либе либила
Либила мамила,                                                  10
Та са Бога налютилъ
Налютилъ разедилъ,
Ни ми флева фафъ каща,
Ни ми седи на трапеза,
Ни ми еде ни ми пие,                                         15
Ни си гони царни Юди
Царни Юди самувили.
Премени са малка мома
Премени са нареди са,
Златна си трапеза сложила                             20
Сложила трапеза на йогнище:
Майка си вечере готвила,
Бадна вечере на трапеза;
Седнала майка на вечере,
Седналъ бабайку на йогнище,                           25
Та си йогань вали
Йогань вали йогань пали,
Та ми ичь ни спие;
Чи си чека Коледа
Да си седне на трапеза,                                     30
Да вечере Бадна вечере;
Чекалъ гу що гу чекалъ
Дуръ си дойде мажа мома
Дуръ си дойде утъ гора-та.                              35
 назад