Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ГЕРГЮНЪ-ДЕНЪ


 
 
           Кога-то месили кулаци-те за Гергювъ-денъ, една мома фърлела цвете, а други пеели тая песница:
 

Песна 2.

Фърлей ми, моме, фърлей
Фъ чиста леба бели цвете
Бели цвете бели китки;
Брала ги си фъ гора ни брала,
Гиорги та йоще ни виделъ,                        5
Вутре му личенъ-день
Личенъ му день Гергювъ денъ.
Самъ та е на река намерилъ,
Яхналъ си та на бърза та коне,
Закаралъ та фафъ сое сарае;                 10
Иотключилъ е' съндъци-те
Та си та дарба дарува:
Сейна ти махрама метналъ,
На махрама Ясна Звезда.
Па са вращашъ на река-та,                        15
Цветенъ ти лебъ даваме,
Та гу на стаду носишъ,
Стаду си захранювашъ,
Стаду ни дава пресну млеку.
Па си, моме, на хору,                                     20
Та си хору изождашъ;
Сейна ти махрама на глава-та,
Кой та види на хору-ту,
Рока дига на тебе
Съсъ рока ти фала фали.                          25
 

Хлуна: било платно копринено.
Сейна: що са ласкае като огань.
 
 
 
 назад