Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ДРАВИНЪ-ДЕНЬ


              Най-сетне моми-те са фащали на хоро та играели около трапеза-та и урало-то, и пеяли следоюща-та песна:
 

 

Песна 6.

Драве ле, Боже ле,
Фала ти на земе!
Курбанъ ти фафъ селу,
Кмета си курбанъ коле,
Курбанъ коле ду три крави                     5
Ду три крави елувити—
Йоку ти на поле,
Рока ти на нива,
Да са роди пшеница,
Да са лебни класе-те,                            10
Да са полни хамбаре-те:
Уй ми, уй ми, Драве,
Уй ми, уй ми, Боже,
Йоще ти фала ду година!
Излели са ду три кмета,                       15
Курбанъ ти са деветъ крави,
Деветъ крави елувити;
Моми са пременили
Пременили наредили,
Та си пшеница подаватъ.                     20
 

Драве: билъ царь и юнакъ, за кого-то верували че изнамерилъ урало-то.
Лана юнакъ: билъ първий-тъ слуга на Бога.


назад