Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ДРАВИНЪ-ДЕНЬ


              Кога-то подавали моми-те пшеница-та, секой единъ зевалъ пшеница, и скъцувалъ отъ цвете-то на урало-то, кои-то цвете чували у дома си до друга-та година за да хми дава Господъ берекетъ по ниви-те, пеели тога следоюща-та песна:
 

 
 

Песна 5.

Малки са моми на трапеза,
Варена пшеница подаватъ
Тебе си, Драве, фалетъ!
Тебе си Драве молетъ:
Кой си пшеница посега,                        5
Съсъ пшеница бели цвете
Бели цвете бели китки,
На нива хми берекете,
На класе хми тое рока
Тое рока и деснива,                             10
Да са роди бела пшеница,
Да са класе улебнали,
Да хми са хамбаре приполнили—
Ду година ти курбанъ колетъ,
Подаватъ си бела пшеница.             15
 
 
 
 
 назад