Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ДРАВИНЪ-ДЕНЬ


              Кога-то седнували на трапеза-та да са гостетъ, на връхъ-тъ турели урало-то накичено съсъ разни цвете-та, а моми-те пеели следоюща-та песна.

 
 

Песна 4.

Дума си Драве говори
Дума си Драве на Бога,
Чи му са Бога разедилъ,
Чи му са Бога налютилъ,
Бога му вели ютговори:                             5
Драве ле юначе ле,
Ни ти са самъ, Драве, налютилъ,
Ни ти са самъ, Драве, разедилъ.
Изметъ ми си Драве чинилъ
Сега малу деветъ години:                       10
Що да та Драве, уче
Що до та, Драве, науче?
Да си слезешъ на земе-та,
Да си учишъ млади юнаци
Млади юнаци малки моми,                      15
Да си та фальба фалетъ.
Ка' си ма, Боже, питашъ:
Нищу ти, Боже, ни сакамъ—
Да ми йотключишъ бахче-ту,
Да ма учи Жива Юда                                  20
Да си ора фафъ бахчету-ту,
Да си ора да си сее,
Чи ми са фъ гора дуделу
Да си паса една трева!
Бога ти изимъ даде,                                 25
Та ти бахче-ту йотключи,
Та си та Юда учила
Учила та научила,
Та си урешъ и си сеешъ;
Три ми са месеца бавишъ,                      30
Та си на земе слевашъ:
Научилъ си ду млади юнаци
Млади юнаци малки моми.
Сега си на поле уратъ,
Сега си на поле сеетъ,                            35
Тебе си фальба фалетъ!
Тебе си курбанъ колетъ!
Малки са моми фъ къщи,
Бела си пшеница варетъ,
Сега са веке задали,                                40
На трапеза си пшеница подаватъ.
 
 
 
 назад