Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ДРАВИНЪ-ДЕНЬ


              До кога-то кметъ-тъ колелъ курбанъ-тъ пеели горня та песна, а после кога-то сечели месо-то, и го турели въ казане-те да са готви пеели следоюща-та песна.

 
 

Песна 2.

Закарала стара майка
Закарала милна сина
Милна сина Драве юнакъ,
Чи гу е пременила
Пременила наредила,                          5
Пременила гу съ бели дрехи
Съ бели дрехи ду земе-та,
Та гу фъ гора уткарала,
Фафъ гора фафъ пещере,
Та са рукна и подрукна:                      10
Боже ле, мили Боже!
Видишъ ли, Боже, гледашъ
Чи ми е Драве фафъ гора
Фафъ гора фафъ пещере?
Мольба са, Боже, моле,                       15
Да си пратишъ тое слуга
Тое слуга Лана юнака
Лана юнака Грую войвода,
Да гу фане за рока-та,
Да гу дукара на небе-ту                       20
На небе-ту дуръ при тебе,
Та ти изметъ чини
Малу млогу деветъ години.
Аку си, Боже, каилъ ставашъ,
Па гу при мене пращашъ,                     25
Да ми са, Боже, годи
Да ми са, Боже, жени
Йоще си майка ни утрекла
Гръмналъ си Бога тресналъ,
Та си дойде Лана юнакъ                      30
Лана юнакъ Грую войвода,
Та си гу фана за рока,
Та гу кара на небе-ту;
Я си Драве ни фърка,
Та си чуди Лана юнакъ                         35
Лана юнакъ Грую войвода
Що да прави що да стори.
Устави гу фафа гора-та
Фафъ гора-та пещере-та,
Та си фъркна на небе-ту,                      40
На Бога са плачба плаче
Чи си Драве ни фърка
Ни си фърка на небе-ту.
 
 
 
 назад