Make your own free website on Tripod.com
 

ЕНИЧЕРИ 

         "В Румелия законът Девширме е много важен в две отношения: от една страна... да  се подготвят войници в центровете за еничери, и, от друга - да се увеличава ислямското население и по този начин Румелия постепенно да бъде турцизирана" Ord.prof. Ismail Hakki Uzuncarsili. "Kapukulu ocaklari", Ankara, 1943, T.I. c. 139. (Румелия - европейската част на Османската империя).


 

      По данни на френски учени, през училището за еничери в Алжир са минали около 500 000 български деца. Градът, в който се е намирало училището, и до днес се нарича Bogari.Ziezi ex quo Vulgares